SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA wspiera

komunikację wewnętrzną Zespołów bazując na nowatorskich

oraz sprawdzonych metodach budowania

siły wspólnoty. 

 

 

Coaching w sytuacjach kryzysowych

 • Komunikacja kryzysowa – rozpoznanie potrzeb stron konfliktu, mediacja pomiędzy stronami
 • Definiowanie wartości, celów strategicznych organizacji w procesie facylitacji
 • Nazywanie i wydobywanie talentów, jak i ukrytych kompetencji klientów
 • Wspieranie w pozyskiwaniu nowych kompetencji pracowników po uprzednim zlokalizowaniu deficytów w organizacji
 • Współtworzenie kultury organizacji w oparciu o wartości
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni, dla której bazą są komunikacja bez przemocy (NVC), inkluzywny język, przejrzystość celów organizacji

Komunikacja wewnętrzna

 • Tworzenie kultury organizacji w oparciu o zespołowo wypracowane wartości
 • Udrażnianie kanałów komunikacji (analiza struktur i relacji w zespole, audyt narzędzi)
 • Procesy grupowe – wspieranie zespołów w sytuacjach kryzysowych oraz planowanych zmianach

 

Coaching indywidualny dla osób twórczych

Indywidualne sesje dla artystek i artystów (film, teatr, sztuka, muzyka, performance, taniec współczesny, balet, literatura).
 • Wspólne nazywanie problemu
 • Pomoc w definiowaniu celu
 • Praca nad zmianą przy użyciu spersonalizowanych technik i narzędzi

 

Szkolenia i warsztaty

Poszerzanie kompetencji zawodowych w obszarach takich jak:

 • Świadoma zgoda
 • Komunikacja bez przemocy
 • Kultura organizacyjna w oparciu o wartości
 • Budowanie marki, skuteczna komunikacja instytucji kultury

 

 

Strategia komunikacji 360°
Opracowanie strategii komunikacji instytucji / przedsięwzięcia z uwzględnieniem wytycznych Klienta na podstawie wnikliwej analizy danych zastanych, indywidualnego researchu, badań fokusowych, wywiadów środowiskowych. Na dokument składają się rozdziały:

I. ANALIZA SYTUACJI WYJŚCIOWEJ
II. CELE & GRUPA DOCELOWA
III. CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJI
IV. PARTNERSTWA & AKCJE
V. WDROŻENIE