SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA zajmuje się tworzeniem

i wdrażaniem najskuteczniejszych modeli komunikacji dla instytucji, inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych

 

STRATEGIA KOMUNIKACJI DLA INSTYTUCJI / PRZEDSIĘWZIĘĆ
- opracowanie i wdrożenie optymalnej komunikacji wewnętrznej i komunikacji zewnętrznej
- doradztwo strategiczne

MEDIA RELATION
kompleksowa obsługa medialna wydarzeń

KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
doradztwo w przypadku nagłych, problematycznych sytuacji

SZKOLENIA
warsztaty dla pracowników działów promocji / komunikacji / marketingu

PRODUKCJA WYDARZEŃ
- opracowanie scenariusza przedsięwzięcia
- podział zadań, optymalizacja logistyki, harmonogramu, budżetów
- nadzór nad produkcją

NEGOCJACJE
prowadzenie negocjacji w imieniu artystów z instytucjami / sponsorami

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
stworzenie identyfikacji spójnej z wypracowanym wizerunkiem

"BORROW MY BRAIN"
współpraca merytoryczna w zakresie tworzenia programu przedsięwzięcia / instytucji