Komunikacja (z łaciny „communis”) to „dzielenie się” 

lub „wspólnota”.
Komunikacja wytwarza wspólnotę – istotę kultury.

 

SZUSTOW. KULTURA I KOMUNIKACJA świadczy kompleksowe usługi dla sektora kreatywnego od 2003 roku.

Wspieramy zespoły w procesie budowania przejrzystych, pogłębionych relacji wewnętrznych. Pomagamy zdefiniować cele i wartości. Wzmacniamy siłę wspólnoty w momentach kryzysowych. Tworzymy moce marki w oparciu o nowatorskie i skuteczne rozwiązania.

Potrzebujesz zmiany? Napisz

  

Koordynacja intymności dla filmu i teatru? Zapraszam

 

Darmowy „Poradnik dla instytucji kultury w czasach pandemii"